FAALİYET ALANLARI

Şirketin faaliyet alanlarını 7 Ana başlık altında özetleyebiliriz.

A) Anahtar teslimi RES yapımı;

         • Rüzgar Enerjisine dayalı Elektrik üretim Tesisleri Türbin tedarik ve montajı hariç diğer;


                  - RES Parkı Yol, vinç platform ve Türbin temeli inşaatı.

                  - RES Parkı OG / AG Elektrik dağıtım ve OG Şalt Tesisleri.

                  - 154 / 34,5 kV Trafo merkezi ve Enerji İletim hattı tesisi, iş ve işlemleri yapılarak;


         • Türbin tedariği ve montajı hariç; RES ( Rüzgar Enerji Santrali )nin proje, Mühendislik, inşaat, tesis ve montaj, test,devreye alma işlemlerinin yapılıp gerekli TEİAS/Bakanlık kabulleri yapılarak Enerji üretiminin sisteme aktarılmasını sağlamak.


B) Diğer kaynaklara dayalı (doğalgaz,kömür,hidrolik,güneş….vs) Elektrik üretim tesislerinin TEİAŞ iletim sistemine bağlantısı için gerekli (154 kV ve 380 kV ) Enerji İletim Hattı, Trafo merkezi inşa ve tesis edilmesi, her türlü Mühendislik, proje yapım işleri ve test, devreye almaya işleri.

C) TEİAŞ iletim sistemine tüketici olarak bağlanmak isteyen; OSB, Sanayi tesisi ( çimento, kimya, madencilik, imalat sektörü gibi) büyük Elektrik tüketicilerinin iletim sistemine bağlantısı için gerekli 154-380 kV Enerji iletim hattı ve trafo merkezi inşa ve tesisine ilişkin her türlü Mühendislik, proje, yapım işleri ve test devreye alma iş ve işlemleri;

D) Ulusal iletim sistemi sahibi ve işletmecisi TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)’nin iletim sistemi yatırımları ( 154 kV – 380 kV E.İ.H. ve T.M.) yapım işleri yüklenicisi olarak yapacağı öz kaynak ve kredili ihalelerine her zaman rekabet gücünü koruyarak katılmak, kazanacağı E.İ.H. ve T.M. yapımı işlerinin TEİAŞ şartnameleri ve yönetmelikleri kapsamında her türlü Mühendislik, proje ve Müteahhitlik hizmetlerini yapmak.

E) Özel sektör ve kamu kurumlarına 154-380 kV T.M. ve RES işletme hizmetleri vermek.

F) Özel sektöre devredilen elektrik dağıtım hizmetleri OG Elektrik şebekesi tesis ve tevsii yatırımlarında yüklenici olarak görev almak.

G) Yukarıda saydığımız tüm bu faaliyet alanlarında, talep olması halinde her türlü proje, Mühendislik, Müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ADRES

47.sokak ( eski 37. Sokak) No: 44/2 06500 Bahçelievler- Çankaya/ ANKARA

T : (+90 312) 212 02 22

F : (+90 312) 222 84 57

E-Posta : info@gungorelektrik.com

BİZE ULAŞIN